Piekary Śląskie

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego Kierownik – Małgorzata Cierpioł ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie au@piekary.pl (32) 393 93 60, (32) 393 93 36, (32) 393 93 40 Miejski Konserwator Zabytków – Ewa Nazarewicz ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie mkz@piekary.pl (32) 776 14 46 Referat Dróg Publicznych ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie ird@piekary.pl (32) 393 93 10,

Jastrzębie-Zdrój

Wydział Architektury Naczelnik – Barbara Mirecka al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój ar@um.jastrzebie.pl (32) 478 52 74 Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój ik@um.jastrzebie.pl  (32) 478 51 00 wew. 334 https://bip.jastrzebie.pl/sprawa-do-zalatwienia/41948/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-drog-wewnetrznych-reklama-obiekt-budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój poczta@pinb.jastrzebie.pl (32) 478 53 89

Mysłowice

Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Naczelnik Wydziału – Dominik Lorenc ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice architektura@myslowice.pl  (32) 317 13 21 Stanowisko ds. Ochrony Zabytków – Adam Padlewski ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice a.padlewski@um.myslowice.pl  (32) 317 11 05 Wydział Infrastruktury Miejskiej ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice drogi@myslowice.pl (32) 317 13 61 http://www.bip.myslowice.pl/page/647 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta

Jaworzno

Plastyk Miejski – Marek Żak pl. Górników 5, 43-600 Jaworzno inwestycje@um.jaworzno.pl  (32) 61 81 724 Miejski Zarząd Dróg i Mostów  ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno sekretariat@mzdim.jaworzno.pl (32) 614 23 00 (centrala) http://www.mzdim.jaworzno.pl/wnioski-do-pobrania/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno kancelaria.pinb@um.jaworzno.pl (32) 618 16 61

Ruda Śląska

Wydział Urbanistyki i Architektury pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska architektura@ruda-sl.pl (32) 244 90 00 do 10, wew. 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3200, 3201, 3203 Miejski Konserwator Zabytków – Łukasz Urbańczyk pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska zabytki@ruda-sl.pl (32) 244 90 00 do 10, wew. 3240 Wydział Dróg i Mostów pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda