Wydział Architektury
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
architektura@um.rybnik.pl
(32) 439 20 58

Wydział Mienia
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
mienie@um.rybnik.pl
(32) 439 20 28
http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=23&Id=82

Miejski Konserwator Zabytków – Aleksandra Frydrychowicz
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
konserwator@um.rybnik.pl
(32) 439 20 60

Wydział Dróg
ul. Rzeczna 8, 44-200 Rybnik
drogi@um.rybnik.pl
(32) 439 21 48
http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=23&Id=15

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnik
ul. Białych 7, 44-200 Rybnik
rybnik@pinb.pl
(32) 422 26 58 lub (32) 422 52 75

Poprzedni Następny