Wydział Architektury
p.o. Dyrektora – Marcin Dąbrowski

ul. Kilińskiego 30, 26-610 Radom
architektura@umradom.pl
(48) 362 02 30

Biuro Rewitalizacji
Kierownik – Marzena Kędra
Rynek 1, 26-600 Radom
rewitalizacja@umradom.pl
(48) 362 01 61

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A, 26-610 Radom
sekretariat@mzdik.pl
mzdik@mzdik.pl
(48) 365 46 52 (sekretariat)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Radom
ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom
pinb.radom@neostrada.pl
(48) 366 20 04

Poprzedni Następny