Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania
Naczelnik Wydziału – Dominik Lorenc
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
architektura@myslowice.pl 
(32) 317 13 21

Stanowisko ds. Ochrony Zabytków – Adam Padlewski
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
a.padlewski@um.myslowice.pl 
(32) 317 11 05

Wydział Infrastruktury Miejskiej
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
drogi@myslowice.pl
(32) 317 13 61
http://www.bip.myslowice.pl/page/647

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Mysłowic
ul. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice
pinb.myslowice@interia.pl
(32) 318 25 50

Poprzedni Następny