Ustawa krajobrazowa i jak do niej doszło

Ustawa krajobrazowa trafiła do Sejmu w lipcu 2013 roku. Projekt przeszedł wcześniej konsultacje społeczne, podczas których do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 137 uwag od organizacji pozarządowych i branżowych, środowisk architektów i urbanistów oraz przedstawicieli miast i województw. Była to dopiero zapowiedź zainteresowania, jakie wzbudził ten długo oczekiwany dokument. Ustawa okazała się hasłem-wytrychem w większości dyskusji o reklamowo-szyldowej sytuacji w Polsce.

Czytaj dalej… 

Opłata reklamowa  –  studium przypadku

Możliwość pobierania przez gminę opłat za eksponowanie w przestrzeni publicznej tablic lub urządzeń reklamowych („opłat reklamowych”) dopuszczona jest przez art. 17a Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa piop). Warunkiem koniecznym do pobierania tych opłat jest podjęcie przez radę gminy tzw. uchwały reklamowej, tj. uchwały określonej w art. 37a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czytaj dalej…