Wydział Urbanistyki i Architektury
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
architektura@ruda-sl.pl
(32) 244 90 00 do 10, wew. 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3200, 3201, 3203

Miejski Konserwator Zabytków – Łukasz Urbańczyk
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
zabytki@ruda-sl.pl
(32) 244 90 00 do 10, wew. 3240

Wydział Dróg i Mostów
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
drogi@ruda-sl.pl
(32) 244 90 00 do 10, wew. 1340, 1320, 1270, 1280, 1271, 1291, 1292, 1293, 1300, 1310, 1330, 1350, 1351, 1360
https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=520&idmp=908&r=r

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Ruda Śląska
ul. Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska
pinb.rudaslaska@gmail.com
(32) 771 71 07

Poprzedni Następny