Płock

Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Kierownik – Michał Balski Stary Rynek 1, 09-400 Płock estetyka@plock.eu (24) 367 17 68 Miejski Konserwator Zabytków – Elżbieta Dobek Stary Rynek 1, 09-400 Płock mkz@plock.eu (24) 367 14 54 Miejski Zarząd Dróg ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock mzd@mzd-plock.eu (24) 364 01 20 http://www.mzd-plock.eu/static/index/31 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Płock

Radom

Wydział Architektury p.o. Dyrektora – Marcin Dąbrowski ul. Kilińskiego 30, 26-610 Radom architektura@umradom.pl (48) 362 02 30 Biuro Rewitalizacji Kierownik – Marzena Kędra Rynek 1, 26-600 Radom rewitalizacja@umradom.pl (48) 362 01 61 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Traugutta 30/30A, 26-610 Radom sekretariat@mzdik.pl mzdik@mzdik.pl (48) 365 46 52 (sekretariat) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Radom

Siedlce

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ul. Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce wpb@um.siedlce.pl (25) 794 37 72 (sekretariat) Wydział Dróg ul. Prusa 16/18, 08-110 Siedlce (25) 794 38 10 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Siedlce ul. Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce pinb@um.siedlce.pl (25) 632 33 04

Ostrołęka

Biuro Planowania i Zintegrowanego Rozwoju p.o. Kierownika Biura – Marta Głosek um@um.ostroleka.pl pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka (29) 764 68 11 (numer ogólny do urzędu miasta) Wydział Inwestycji i Drogownictwa pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka (29) 764 68 11 w. 250, (29) 765 42 50 https://bip.um.ostroleka.pl/sprawa-do-zalatwienia/977/wd-3-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-reklam Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Ostrołęka ul.

Warszawa

Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Kierownik – Magdalena Jędraszko-Macukow ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl mjedraszko@um.warszawa.pl (22) 443 23 62 Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Dyrektor – Michał Krasucki ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa sekretariat.bskz@um.warszawa.pl (22) 443 36 40/41 (sekretariat) Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa kancelaria@zdm.waw.pl (22) 558 90