Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
Kierownik – Michał Balski

Stary Rynek 1, 09-400 Płock
estetyka@plock.eu
(24) 367 17 68

Miejski Konserwator Zabytków
– Elżbieta Dobek
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
mkz@plock.eu
(24) 367 14 54

Miejski Zarząd Dróg
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
mzd@mzd-plock.eu
(24) 364 01 20
http://www.mzd-plock.eu/static/index/31

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Płock
pl. Dąbrowskiego 4, 09-400 Płock
plock@pinb.pl
(24) 367 16 51

Poprzedni Następny