Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta – Piotr Libicki
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
piotr_libicki@um.poznan.pl
783 949 077

Stanowisko ds. uchwały krajobrazowej i analiz – Alicja Bogalecka-Pabisiak
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
(61) 878 15 17

Miejski Konserwator Zabytków – Joanna Bielawska-Pałczyńska
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
mkz@um.poznan.pl
(61) 878 54 52

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
zdm@zdm.poznan.pl
(61) 647 72 00 (centrala)
https://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-spraw-prowadzonych-przez-zdm

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pinb@pinb.poznan.pl
(61) 878 55 95

Miejska Partyzantka Antyreklamowa
https://www.facebook.com/nielegalnereklamyprecz/
Aktywiści śledzą szpecące, nielegalne reklamy, wywierają w internecie presję na ich właścicieli oraz informują o reklamowo-szyldowej sytuacji w Poznaniu. Profil zachęca do działania i buduje bazę wiedzy o przemianach estetycznych polskich miast.

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania
https://idp.org.pl
https://www.facebook.com/inwestycjedlapoznania
idp.poznan@gmail.com
Stowarzyszenie angażuje się w bieżącą debatę nad najważniejszymi działaniami władz miejskich, głównie w sferze transportu i komunikacji, architektury oraz estetyki. Organizatorzy konkursu „Dobry Remont” na najlepiej odnowioną poznańską elewację oraz współorganizatorzy konkursu „Wzorcowy szyld”.

Miasto Reklamacja
https://miastoreklamacja.pl
https://www.facebook.com/miastoreklamacja
kontakt@miastoreklamacja.pl
Projekt fotograficzny Marii Fenrych, który przerodził się w platformę wymiany doświadczeń i promocji dobrych rozwiązań dla przestrzeni miejskiej. To również baza informacji o akcjach grup i stowarzyszeń, które działają w wielu miastach Polski na rzecz ograniczenia chaosu reklamowego. Miasto Reklamacja była jednym ze współorganizatorów kampanii wokół ustawy krajobrazowej „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”.

Ulepsz Poznań
https://ulepszpoznan.pl
https://www.facebook.com/ulepszpoznan
ulepszpoznan@gmail.com
pawel@ulepszpoznan.pl
Inicjatywa, dla której priorytetem jest zwiększanie zainteresowania poznaniaków różnorodnymi aspektami miasta, w którym żyją. Stowarzyszenie wypromowało poznańską „Mapę Nielegalnych Reklam” i zainicjowało akcję „Nie wieszam”, której celem jest ograniczenie nieprzepisowych nośników – zwłaszcza wielkoformatowych siatek i bannerów. Wśród projektów organizacji znajdziemy także „Inną Półwiejską” – pomysł na aktywizację urbanistyczną ulic za pomocą wymiany nośników reklamowych i witryn. Członkowie Ulepsz Poznań byli współorganizatorami kampanii wokół ustawy krajobrazowej pod hasłem „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”. Stowarzyszenie współorganizuje także konkurs „Wzorcowy szyld”.

Poprzedni Następny