Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
ul. Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
wpb@um.siedlce.pl
(25) 794 37 72 (sekretariat)

Wydział Dróg
ul. Prusa 16/18, 08-110 Siedlce
(25) 794 38 10

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Siedlce
ul. Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
pinb@um.siedlce.pl
(25) 632 33 04

Poprzedni Następny