Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
Kierownik – Magdalena Jędraszko-Macukow

ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
mjedraszko@um.warszawa.pl
(22) 443 23 62

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Dyrektor – Michał Krasucki
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
sekretariat.bskz@um.warszawa.pl
(22) 443 36 40/41 (sekretariat)

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
kancelaria@zdm.waw.pl
(22) 558 90 00 (centrala)
https://zdm.waw.pl/sprawy/zezwolenia-i-identyfikatory/reklamy/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 11, 02-366 Warszawa
sekretariat@pinb.waw.pl
(22) 326 15 00 (sekretariat)

Miasto Moje a w Nim
http://miastomoje.org/
https://www.facebook.com/MiastoMoje/timeline
stowarzyszenie@miastomoje.org
Miasto Moje a w Nim to ogólnopolska organizacja ekspercka, której celem jest ograniczenie i uporządkowanie reklam i szyldów w polskich miastach. Członkowie stowarzyszenia zabiegają o lepsze prawo w tej dziedzinie, edukują, promują dobre wzorce i wspierają dobre praktyki. Stowarzyszenie wydało album „Polski Outdoor”, organizowało konkurs „Miastoszpeciciel” oraz zainicjowało akcję wokół ustawy krajobrazowej „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”.

Forum Rozwoju Warszawy
http://forumrozwoju.waw.pl/
https://www.facebook.com/forumrozwojuwarszawy
info@forumrozwoju.waw.pl
Stowarzyszenie promuje dobre rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne, które mają poprawić funkcjonowanie miasta. Jego członkowie składają wnioski i uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a na stronie internetowej organizacji można znaleźć bazę wiedzy o planowaniu przestrzennym w Warszawie. FRW podejmuje też interwencje (np. w sprawie banerów na ogrodzeniach).

Miasto Jest Nasze
miastojestnasze.org/
https://www.facebook.com/miastojestnasze/?fref=ts
https://www.facebook.com/zegnamyreklamy/
kontakt@miastojestnasze.org
Stowarzyszenie podejmuje liczne interwencje, organizuje happeningi i aktywnie działa w internecie. Jego członkowie prowadzą m.in. akcję „Żegnamy reklamy”, a także współuczestniczyli w koordynacji kampanii„Posprzątajmy reklamy – wstawmy zęby ustawie krajobrazowej”.

Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa
https://www.facebook.com/miastodwa/timeline
kontakt@miastodwa.org
Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa powstało, by pomóc socjologom działać kreatywnie, a designerom – uwzględniać kontekst społeczny. Jego członkowie dużo uwagi poświęcają tematyce szyldów i witryn sklepowych jako elementom estetyzującym, lecz także budującym konkurencyjność w dobie degradacji ulic handlowych. Miastodwa realizowało projekty „Filtrowa do usług” i „Przeliteruj miasto”, w których poprzez konsultacje z najemcami powstać miały nowe oznaczenia dla ich lokali. Razem ze stowarzyszeniem MiastoMoje A w Nim współtworzyło „Warszawski przewodnik szyldowy” i „Praski przewodnik szyldowy”.

Żoliborz nie potrzebuje reklamy
https://www.facebook.com/%C5%BBoliborz-nie-potrzebuje-reklamy-770086979720555/
Inicjatywa, która śledzi nielegalne, szpecące reklamy w dzielnicy i uprzejmie upomina ich właścicieli.

Pogromcy Reklamozy
https://www.facebook.com/Pogromcy-Reklamozy-101313644568024/
Inicjatywa skupiona na walce z nielegalnymi reklamami w Warszawie, prowadzi skuteczne interwencje w tym zakresie.

Poprzedni Następny