Komentarz do uchwały krajobrazowej Starachowic

Przedmiotem opinii jest uchwała nr XV/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z 19 grudnia 2019 roku. Została ona przeanalizowana pod kątem spójności i przydatności jej zapisów do zamierzonego celu, czyli uregulowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Cel wprowadzenia uchwały został określony w samym jej tytule, a także w preambule

Komentarz do uchwały krajobrazowej Warszawy

16 stycznia 2020 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowy i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 30 stycznia uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zalety uchwały Korzystną cechą uchwały jest jasne zdefiniowanie pojęć, m.in. rodzajów szyldów, nośników reklamowych w trzech formatach (małym, średnim i dużym), a także elewacji reklamowej jako elewacji bez dekoracji

Zarys metodologii monitoringu jakościowego

W ciągu września i października 2019 roku opracowaliśmy szczegółową metodologię prowadzenia monitoringu jakościowego, w ramach którego badamy procesy konsultowania i przyjmowania uchwał krajobrazowych w wybranych miastach. Celem tego działania jest wychwycenie zarówno skutecznych lokalnych modeli konsultacji i partycypacji (angażowania mieszkańców), jak i praktycznych problemów lokalnych polityk krajobrazowych oraz potencjalnych mankamentów samej ustawy krajobrazowej. Już we wniosku grantowym wskazaliśmy cztery podstawowe pytania badawcze: Czy i w jaki sposób gminy