Podnosimy swoje kompetencje

Jednym z elementów rozwoju stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim zaplanowanego na rok 2019 była organizacja szkoleń dla członków organizacji. Podniesienie kompetencji uznaliśmy za szczególnie ważne w przypadku osób zaangażowanych w realizację monitoringu wdrażania ustawy krajobrazowej. Postanowiliśmy, że przeprowadzimy trzy zamknięte szkolenia. Ich tematyka wynikała z wcześniejszej diagnozy problemów w efektywnym funkcjonowaniu stowarzyszenia. Po pierwsze, uznaliśmy, że konieczna jest poprawa skuteczności w pozyskiwaniu środków na nasze działania – służyć temu

Kongres Polityki Miejskiej 2019

14 i 15 listopada wzięliśmy udział w Kongresie Polityki Miejskiej zorganizowanym w Kielcach przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Byliśmy ciekawi, jakie miejsce w krajowych, regionalnych i lokalnych politykach miejskich zajmują kwestie związane z estetyką przestrzeni publicznych. Jak się okazało… niewielkie. W udostępnionym przed wydarzeniem „Raporcie roboczym grupy eksperckiej kongresu polityki miejskiej ds. kształtowania przestrzeni” pod red. Rajmunda Rysia z IRMiR podkreślono,

Umowa z NIW-CRSO podpisana

Mamy umowę grantową! 30 października 2019 roku, po kilku tygodniach pracy nad aktualizacją wniosku i uzgadniania poszczególnych pozycji budżetowych, podpisana została umowa między Stowarzyszeniem Miasto Moje A w Nim a Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Nasza umowa została zawarta w Priorytecie 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2019 w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dzięki dotacji