Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych

16 września wzięliśmy udział w konferencji „Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych” zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie zlokalizowane w Pawilonie Wystawowym SARP w Warszawie miało na celu omówienie wyzwań i zebranie wniosków w obszarze problematyki ochrony i kształtowania przestrzeni publicznej. Z perspektywy stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim najważniejsza była pierwsza część konferencji, w trakcie której podjęto próbę podsumowania czterech lat funkcjonowania tzw. ustawy krajobrazowej. Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury