Jednym z elementów rozwoju stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim zaplanowanego na rok 2019 była organizacja szkoleń dla członków organizacji. Podniesienie kompetencji uznaliśmy za szczególnie ważne w przypadku osób zaangażowanych w realizację monitoringu wdrażania ustawy krajobrazowej.

Postanowiliśmy, że przeprowadzimy trzy zamknięte szkolenia. Ich tematyka wynikała z wcześniejszej diagnozy problemów w efektywnym funkcjonowaniu stowarzyszenia. Po pierwsze, uznaliśmy, że konieczna jest poprawa skuteczności w pozyskiwaniu środków na nasze działania – służyć temu miało szkolenie z fundraisingu. Po drugie, mimo obecności w naszym stowarzyszeniu profesjonalnych grafików i fotografów, kompetencje graficzne i fotograficzne poszczególnych członków są rozłożone bardzo nierównomiernie – postanowiliśmy więc je podciągnąć.Jako pierwsze zorganizowaliśmy 7 września szkolenie z fotografii architektury, które przeprowadzili nasi członkowie Jarosław Kubak i Radosław Kołakowski. Rozmawialiśmy zarówno o historii fotografii, aspektach technicznych robienia zdjęć (obiektywach, ekspozycji, oświetleniu) i zasadach kompozycji, jak również o konkretnych możliwościach wykorzystywania fotografii w naszej działalności, a także kwestiach prawnych dotyczących fotografowania obiektów w przestrzeni publicznej.

Tydzień później ruszyliśmy z aparatami w miasto, by sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę. W trakcie spaceru fotograficznego po warszawskiej Woli robiliśmy zdjęcia budynków, detali architektonicznych, a także nośników reklamowych.Następnie 5 października odbyliśmy szkolenie dotyczące pozyskiwania środków na działalność i rozwój stowarzyszenia. Szkolenie poprowadziła dla nas Małgorzata Mostek, koordynatorka projektów teatralnych i specjalistka w zakresie przygotowywania wniosków grantowych, opracowywania strategii i weryfikacji struktury organizacyjnej, związana z mimo.ooo, Teatrem Ateneum i Teatrem Powszechnym, a wcześniej także z Instytutem Adama Mickiewicza, Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej oraz Teatrem Żydowskim w Warszawie. W trakcie spotkania poznaliśmy krajowe i zagraniczne źródła finansowania projektów z zakresu ładu przestrzennego, z naciskiem na działalność edukacyjną, strażniczą i badawczą. Przeanalizowaliśmy dotychczasowe wnioski składane przez stowarzyszenie, zarówno te wybrane do finansowania, jak i odrzucone. Na koniec stworzyliśmy listę potencjalnych źródeł finansowania organizacji zgodnie z strategią na najbliższe lata.Na koniec 7 grudnia spotkaliśmy się na szkolenie z obsługi programów graficznych. Ponownie w role prowadzących weszli nasi członkowie Jarosław i Radosław. Skupiliśmy się na popularnych programach Lightroom i Photoshop, ucząc się obróbki zdjęć, które wykonaliśmy na szkoleniu fotograficznym. Poznaliśmy też kilka alternatywnych programów oraz omówiliśmy ich wady i zalety w porównaniu z pakietem Adobe. Poruszyliśmy też bardziej ogólne kwestie związane z przestrzeniami barw, paletami oraz grafiką rastrową i wektorową.

Na 2020 rok planujemy dalsze spotkania w celu poszerzenia umiejętności obsługi programów graficznych.

 

Tekst powstał w ramach zadania „Monitoring wdrażania ustawy krajobrazowej, wzmocnienie potencjału organizacji i podniesienie kompetencji jej pracowników”. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Poprzedni Następny