Główny specjalista ds. estetyki miasta – Przemysław Wacławczyk
al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
p.waclawczyk@um.sosnowiec.pl
(32) 296 04 53

Wydział Kultury i Promocji Miasta
Naczelnik – Michał Mercik
al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
wkp@um.sosnowiec.pl, m.mercik@um.sosnowiec.pl
(32) 296 06 37

Wydział Administracji Drogowej
ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
drogi@um.sosnowiec.pl
(32) 296 05 08

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Sosnowiec
ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
pinb@um.sosnowiec.pl
(32) 296 06 84

Poprzedni Następny