Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik – Małgorzata Włoskowska

ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
agp@um.suwalki.pl
(87) 562 80 00 (centrala)

Miejski Konserwator Zabytków – Adam Żywiczyński
ul. Noniewicza 71 A, 16-400 Suwałki
adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
mkz@um.suwalki.pl
(87) 563 56 16

Zarząd Dróg i Zieleni
ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki
sekretariat@zdiz.suwalki.pl
(87) 567 57 32 (sekretariat)
http://zdiz.suwalki.pl/procedury-i-wnioski/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Suwałki
ul. Mickiewicza 15, 16-400 Suwałki
(87) 562 70 73

Poprzedni Następny