Wydział Architektury
Dyrektor – Andrzej Skotnicki

ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
ar@erzeszow.pl
(17) 788 99 00

Miejski Konserwator Zabytków – Natalia Zachwieja (czasowe zastępstwo)
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
mkz@erzeszow.pl
(17) 875 45 95, 875 44 77

Miejski Zarząd Dróg
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
sekretariat@mzd.erzeszow.pl
(17) 74 83 700
http://www.mzd.erzeszow.pl/wnioski/dzial-ochrony-pasa-drogowego/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszów
ul. Bardowskiego 2, 35-005 Rzeszów
pinb@erzeszow.pl
(17) 748 43 50

Poprzedni Następny