Plastyk miejski – Agnieszka Łakoma
ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Agnieszka.Lakoma@um.krakow.pl
(12) 616 15 55

Referat ds. Parków Kulturowych w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik – Tomasz Przybyło
ul. Świętego Krzyża 1, 31-028 Kraków
Tomasz.Przybylo@um.krakow.pl
(12) 616 11 24

Stanowisko ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków – Dorota Laidler
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
Dorota.Laidler@um.krakow.pl
(12) 616 65 20

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
sekretariat@zdmk.krakow.pl
(12) 616 70 00 (centrala)
http://zdmk.krakow.pl/zalatw-sprawe/procedury/reklama-w-pasie-drogowym/

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Krakowa
ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków
pinb@pinb-krakow.pl
(12) 616 56 40 (sekretariat)

Przestrzeń-Ludzie-Miasto
https://www.facebook.com/przestrzen/timeline
stowarzyszenie.plm@gmail.com
Jak piszą sami o sobie, stowarzyszenie „to organizacja miłośników miasta i architektury. Losy miasta Krakowa nie są nam obojętne. Pragniemy żyć w mieście o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych. Ufamy, że razem możemy skutecznie oddziaływać i kształtować otaczającą nas miejską przestrzeń publiczną”.

ŁADny Kraków
https://www.facebook.com/ladnykrakow/
Członkowie inicjatywy walczą z chaosem przestrzennym i reklamowym w Krakowie. Monitorują prace nad krakowską uchwałą krajobrazową i zgłaszają nielegalne reklamy.

 

Poprzedni Następny