Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Architekt miejski – Zbigniew Kasiński

ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
kasinski.zbigniew@um.krosno.pl
(13) 474 32 04

Miejski Konserwator Zabytków – Marta Rymar
ul. Staszica 2, 62-050 Krosno
rymar.marta@um.krosno.pl
(13) 474 36 31

Wydział Drogownictwa
ul. Staszica 2, 62-050 Krosno
wd@um.krosno.pl
(13) 47 43 616 (sekretariat)
procedura związana z zajęciem pasa drogowego: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/poradnik-interesanta/drogownictwo/sprawa3/

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Krosna
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
pinbkrosno@gmail.com
(13) 420 20 50

Poprzedni Następny