Wydział Urbanistyki i Architektury
Dyrektor – Artur Hajdorowicz
ul. Kozia 3, 25-514 Kielce
artur.hajdorowicz@um.kielce.pl
(41) 367 63 61

Miejski Zarząd Dróg
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
boi@mzd.kielce.pl
(41) 340 28 00
http://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=37

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
ul. Kozia 3, 25-514 Kielce
pinb37kielce@wp.pl
(41) 348 03 66

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje
http://kieleckieinwestycje.org/
https://www.facebook.com/kieleckieinwestycje/timeline
inwestycjekielce@interia.pl
Stowarzyszenie zajmuje się popularyzacją idei zrównoważonego rozwoju. Prowadzi działania na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury z nią związanej oraz poprawy jakości przestrzeni miejskiej. Organizuje wydarzenia, opiniuje dokumenty władz miejskich, edukuje.

Poprzedni Następny