Inspektor ds. plastyki – Ireneusz Szuniewicz
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
i.szuniewicz@um.kolobrzeg.pl
(94) 355 15 72

Miejski Konserwator Zabytków – Agnieszka Kozdęba
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
a.kozdeba@um.kolobrzeg.pl
(94) 355 16 38

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg
sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl, joannat@zdp.kolobrzeg.pl
(94) 352 85 86 (zajęcie pasa drogowego)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu kołobrzeskiego
ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg
pinb@kolobrzeg.powiat.pl
(94) 352 78 89

Poprzedni Następny