Wydział Architektury i Urbanistyki
Dyrektor wydziału – Agnieszka Pacanowska
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Agnieszka.Pacanowska@Gniezno.eu
(61) 426 04 96 (dyrektor wydziału)

Miejski Konserwator Zabytków – Marlena Przybyłowicz
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Marlena.Przybylowicz@Gniezno.eu
(61) 426 04 78

Referat Dróg Gminnych
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
drogi@gniezno.eu
(61) 426 04 24, (61) 426 04 57, (61) 426 04 74

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu gnieźnieńskiego
ul. Kościuszki 7, 62-200 Gniezno
pinb@powiat-gniezno.pl  
(61) 428 07 85

Poprzedni Następny