Architekt miejski – Anna Dekarczyk-Czajka
ul. Ratuszowa 1, 83-300 Grudziądz
am@um.grudziadz.pl
(56) 451 02 95

Miejski Konserwator Zabytków – Izabela Fijałkowska
ul. Ratuszowa 1, 83-300 Grudziądz
kz@um.grudziadz.pl
(56) 451 04 35

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Waryńskiego 34a, 86-300 Grudziądz
zdm@zdm.grudziadz.pl
(56) 663 08 00
http://eboi.zdm.grudziadz.pl/dokumenty/wydzial.dhtml

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Grudziądz
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz
pinbud@neostrada.pl
(56) 461 07 28

Poprzedni Następny