Park kulturowy Krupówki

 http://pkk.zakopane.eu/

Uchwałę o parku kulturowym na Krupówkach przyjęto we wrześniu 2015 roku. Nowe regulacje weszły w życie na początku lipca 2016 roku po dziesięciomiesięcznym okresie przejściowym. Decyzja władz miasta była odpowiedzią na opłakany stan jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic w Polsce. Krupówki zatraciły swój malowniczy charakter, zawładnięte krzykliwą reklamą, stoiskami handlowymi i przypadkową architekturą. Wpływ na podjęcie prac nad parkiem kulturowym musiały mieć również coraz liczniejsze negatywne wrażenia turystów z pobytu w Zakopanem. To dowód na to, że estetyka jest nieodłącznym elementem kapitału miejsca.
Zakopiański park kulturowy pełnymi garściami czerpie z doświadczeń krakowskich. Na stronie internetowej ułatwiającej dostęp do obowiązujących przepisów można znaleźć informacje o akcji „Reklama za reklamę” i certyfikatach przyznawanych za dostosowanie własnego szyldu lub witryny do nowych zasad. Sama strona wyróżnia się czytelnością, kompleksowym podejściem do zagadnienia i wyczuciem w przekazywaniu najważniejszych treści. Innymi działaniami służącymi zaistnieniu parku kulturowego w świadomości mieszkańców były plakaty o treści: „Park kulturowy – jestem za!”, wieszane podczas konsultacji społecznych w czerwcu 2015 roku, oraz wystawa o tożsamości Krupówek dawniej i dziś.

Najważniejsze zasady:
– zakaz obwożenia lub obnoszenia wszelkiego rodzaju tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków (w tym m.in. reklam wyświetlanych z rzutnika oraz reklam na przyczepach); zakaz lokowania reklam wolnostojących, mocowanych na płotach, umieszczanych na słupach lub innych obiektach niebędących budynkami,
– reklama na budynkach jest dopuszczalna tylko w obrębie parteru,
– legalne są wyłącznie reklamy, których instalację można zakwalifikować jako roboty budowlane (instalowane na budynku w sposób trwały, wykonane z trwałych materiałów, z zachowaniem procedury ustawowej),
– istnieje możliwość zaklejenia witryny tylko do 20% jej powierzchni,
– reklama musi mieścić się w obrysie budynku i nie może odstawać od jego elewacji – zakaz umieszczania semaforów; preferowane są litery ażurowe lub podświetlane litery blokowe,
– dozwolone jest umieszczanie nieoświetlonych reklam na maksymalnie 1/3 powierzchni siatki remontowej zasłaniającej elewację budynku, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od rozpoczęcia robót i nie częściej niż raz na 5 lat.

Poprzedni Następny