Park kulturowy ulicy Piotrkowskiej

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zabytki/informacje-i-ochrona/park-kulturowy-ulicy-piotrkowskiej/

Park kulturowy to zwieńczenie różnych form ochrony reprezentacyjnego charakteru ulicy Piotrkowskiej. Przepisy dotyczące reklam weszły w życie w lipcu 2016 roku i były oczywistą kontynuacją konsekwentnych działań władz Łodzi, do których zaliczyć trzeba m.in. powołanie menadżera ulicy, konkursy na najlepsze witryny, szeroko zakrojony remont traktu oraz katalog dobrych praktyk szyldowych – „Księgę standardów ulicy Piotrkowskiej”. Celem powołania parku kulturowego były ułatwienia w zarządzaniu estetyką ulicy (poprzez nowo powołany zespół urzędników) i zwiększenie skuteczności działania. Dzięki temu zniknąć mają najbardziej rażące przykłady reklam czy tymczasowego handlu. Pojawią się ujednolicone w kolorystyce riksze i parasole ogródków gastronomicznych. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń zespół ds. parku kulturowego odbywał bezpośrednie rozmowy z przedsiębiorcami z ulicy Piotrkowskiej oraz przygotował ulotki wprowadzające w nowe regulacje.

Najważniejsze zasady:
– zakaz reklamy wielkoformatowej, wolnostojącej i mobilnej (np. na przyczepach); istnieją wyjątki od tej reguły, np. reklamy związane z wydarzeniami organizowanymi na ulicy Piotrkowskiej,
– dopuszczalne jest stosowanie liter i przestrzennych logo, szyldów do 0,2 m² powierzchni, naklejek pokrywających przeszklenie witryny maksymalnie do 10% jego powierzchni, kasetonów i neonów, o ile spełniają one określone w regulaminie warunki (np. nie mogą cechować się jaskrawą lub fosforyzującą kolorystyką),
– zakaz obwożenia i obnoszenia reklam, w tym reklam dźwiękowych,
– zakaz umieszczania reklam emitujących sygnały świetlne, wyświetlaczy, paneli LED itp.,
– zakaz prezentowania w witrynie towarów w sposób nieestetyczny i chaotyczny, z wykorzystaniem materiałów niskiej jakości i zniszczonych; dotyczy także reklam i szyldów na elewacjach,
– dopuszczalne są treści reklamowe na ochronnych siatkach remontowych, ale tylko do 30% powierzchni siatki, tylko na okres maksymalnie 8 miesięcy i tylko raz na pięć lat,
– dopuszczalne są maksymalnie trzy szyldy jednego podmiotu na elewacji, za wyjątkiem lokali w podwórzach i bramach, które chcą umieszczać informacje o swojej działalności od strony ulicy (przysługuje jeden szyld poza miejscem prowadzenia działalności).

Poprzedni Następny