ReklaMAPA, fundacja Napraw Sobie Miasto, 2014

http://reklamakcja.naprawsobiemiasto.eu/baza-wiedzy/analizy-reklamapy

http://reklamakcja.naprawsobiemiasto.eu/baza-wiedzy/reklama-zewnetrzna-na-ul-3-maja-w-katowicach

„ReklaMAPA” funkcjonuje jako część projektu „ReklamAKCJA”, którego celem jest doprowadzenie do uchwalenia adekwatnych przepisów prawa, jasno określających zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwalających władzom samorządowym na skuteczne egzekwowanie tego prawa. Mapa części centrum Katowic służy unaocznieniu skali problemu oraz analizie, z jakimi typami nośników reklamowych mamy najczęściej do czynienia w miastach i jaki jest ich wpływ na otoczenie. Opracowaniem mapy zajęło się Koło Naukowe AREA Badanie Przestrzeni Zurbanizowanej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.