„Czyściochy”, stowarzyszenie Lokalni, 2012–2013

http://www.lokalni.org/229-relacja-z-akcji-czysciochy

Przepis na tę inwentaryzację był prosty: każdy, kto zgłosił udział w wydarzeniu, został przypisany do konkretnej kamienicy przy alei Najświętszej Marii Panny. Jego zadaniem było opisać jej wygląd według określonego szablonu – ze szczególnym uwzględnieniem nieaktualnych, zniszczonych i niewspółgrających z otoczeniem reklam. Przeprowadzono ponad 50 ankiet z mieszkańcami, których poproszono o wskazanie najbardziej odstraszających miejsc w centrum Częstochowy. Efektem akcji był raport skierowany do odpowiednich służb oraz zarządców i właścicieli poszczególnych kamienic. Dodatkowo stowarzyszenie zorganizowało plebiscyt na najbardziej oszpeconą kamienicę, która  miała zyskać tytuł „Koszmarka”.