Wspieramy samorządy w tworzeniu uchwał krajobrazowych oraz w prowadzeniu udanej polityki reklamowo-szyldowej.

Tworzenie uchwał krajobrazowych

Wspieramy samorządy na wszystkich etapach opracowywania uchwały krajobrazowej. Jesteśmy w stanie zrealizować cały proces powstawania uchwały lub współpracować tylko na wybranym etapie.

Działania edukacyjno-popularyzatorskie

Uregulowanie sposobów funkcjonowania reklam i szyldów w przestrzeni publicznej jest tematem trudnym i jak każda zmiana może budzić zrozumiały niepokój u niektórych mieszkańców. Dlatego oferujemy również działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości społecznej w temacie korzyści z dbania o wspólną przestrzeń.

Doradztwo i szkolenia

Oferujemy doradztwo, konsultacje i szkolenia podnoszące kompetencje urzędników w zakresie modelowej polityki reklamowo-szyldowej. Prezentacje lub warsztaty uwzględniają dostępne narzędzia prawne i tzw. miękkie działania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą do pobrania w formacie PDF:

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Poprzedni