Plastyk miejski – Krzysztof Habdas
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
pm@um.bytom.pl

Miejski Konserwator Zabytków – Dominika Kściuczyk
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
az@um.bytom.pl
(32) 283 62 30

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
mzdim@mzdim.bytom.pl
(32) 396 97 00
http://www.mzdim.bytom.pl/index.php/umieszczanie-reklam-kasetonow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Bytom
Rynek 20/1, 41-902 Bytom
pinb.bytom@poczta.fm
(32) 282 62 49

Poprzedni Następny