Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, obowiązujące na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Tychy, nieruchomościach jednostek organizacyjnych miasta Tychy i spółek, których większościowym, bądź wyłącznym udziałowcem jest Gmina Miasta Tychy oraz w pasach drogowych, 2013

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=111491

Powstanie zarządzenia z czerwca 2013 roku nie wyróżnia Tych na tle innych polskich miast – tego rodzaju regulacje dla obiektów i terenów będących własnością gminy to jedne z podstawowych (choć ograniczonych) narzędzi służących uporządkowaniu wizualnego chaosu. Na podstawie tego dokumentu można jednak odtworzyć modelowe podejście do kształtowania miejskiej polityki reklamowej. Prawne regulacje są tylko jednym z jej elementów. Zarządzenie wspomina o Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej złożonej z urzędników zajmujących się architekturą, urbanistyką i ochroną zabytków. Jednym z zadań Komisji było dokonanie audytu reklamowego (rozpoznanie sytuacji oraz wyznaczenie miejsc, w których estetyczna zmiana przyda się w pierwszej kolejności). Kolejny ważny krok to stworzenie katalogu dobrych praktyk, pokazującego wzorcowe pomysły na reklamy i szyldy. Katalog w szkicowej wersji był załącznikiem do zarządzenia.

Poprzedni Następny