Kielce

Konkurs na najlepszy i najgorszy szyld „Pod dobrym szyldem” Termin: 2011 Organizatorzy: Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje, kielecka „Gazeta Wyborcza”, patronat Prezydenta Miasta Zasady: Propozycje nadsyłane były do dwóch kategorii: „Harmonia” i „Dysharmonia”. Komisja konkursowa, tworzona m.in. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Instytutu Sztuk Pięknych UJK, oraz organizatorów, wybierała maksymalnie 10 finalistów w każdej kategorii. Oceniano nie tylko wygląd nośnika,