Lublin

Ściana wstydu, Wojciech Januszczyk, 2014 www.rewiry.lublin.pl/#tag=Wojciech%20Januszczyk&ver=2013 Ściana wstydu to instalacja z kilkunastu reklamowych banerów, które zawisły na budynku Centrum Kultury w Lublinie. W pierwszej fazie tworzenia sens projektu nie był publicznie znany. Mieszkańcy miasta mogli obserwować, jak elewację „ozdabiają” wciąż nowe i kolorowe napisy kierujące do wulkanizatora, oferujące tuning auta, miejsce na reklamę albo kurczaka z rożna. Niektórym banerom towarzyszyły numery telefonów – każdy z nich odbierał

Lublin

Konkurs na najładniejszy szyld „Pandemia estetyki” Termin: 2010, 2011 Organizatorzy: Forum Rozwoju Lublina Zasady: Z nadesłanych propozycji eksperckie jury (złożone z urzędników, profesorów i aktywistów) wyłaniało pięć najlepszych propozycji. Następnie mieszkańcy Lublina głosowali na nie za pośrednictwem miejskiego portalu internetowego. Zwycięzcy: sklep metalowy przy ulicy Kowalskiej (2010), restauracja Toskania (2011)

Lublin

„Fabryka Dobrej Przestrzeni”, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, od 2013 roku www.lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/zabytki/projekty-i-programy/lublin-w-europejskim-projekcie-herman-heritage-management/#id_12 www.facebook.com/fabrykadobrejprzestrzeni/info/ Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015 bc.pollub.pl/Content/12725/standards.pdf „Fabryka Dobrej Przestrzeni” to element szerszych działań związanych z udziałem Lublina w projekcie „HerMan (Heritage Management). Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym”. Miasto realizowało akcję pilotażową związaną z obecnością reklamy w przestrzeni historycznej. Składały się

Lublin

Analiza widoczności billboardów reklamowych w Lublinie, studenci Zakładu Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2011 www.esri.pl/images/Acana_GIS_pdf/arcana_09_2011.pdf (s.16-18) Pod opieką merytoryczną pracowników Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony 45 studentów kierunku architektura krajobrazu, od marca do czerwca 2011, prowadziło terenową inwentaryzację powierzchni reklamowych w Lublinie. Na podstawie zebranych danych wykonane zostały między innymi analiza zagęszczenia powierzchni reklamowych oraz analiza widoczności billboardów reklamowych. Wyznaczony obszar badań obejmował