Mamy umowę grantową! 30 października 2019 roku, po kilku tygodniach pracy nad aktualizacją wniosku i uzgadniania poszczególnych pozycji budżetowych, podpisana została umowa między Stowarzyszeniem Miasto Moje A w Nim a Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nasza umowa została zawarta w Priorytecie 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2019 w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dzięki dotacji będziemy mogli zrealizować zadanie „Monitoring wdrażania ustawy krajobrazowej, wzmocnienie potencjału organizacji i podniesienie kompetencji jej pracowników”. Zadanie to, zgodnie ze swoim tytułem, pozwoli nam zintensyfikować działalność strażniczą – śledzenie procesów opracowywania, konsultacji i uchwalania lokalnych kodeksów krajobrazowych – jak również przeprowadzić wewnętrzne szkolenia, poprawić podział pracy w stowarzyszeniu, przygotować nowe wnioski grantowe i nabyć niezbędny sprzęt.

Realizacja zadania potrwa do końca 2020 roku, ale już we wrześniu 2020 roku opublikujemy specjalny raport na pięciolecie obowiązywania ustawy krajobrazowej. Zamierzamy przedstawić w nim nie tylko szczegółowe dane i wnioski z prowadzonego monitoringu ilościowego i jakościowego, lecz także opracowane na ich podstawie rekomendacje zmian prawnych, które usprawnią i przyspieszą porządkowanie przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

Dotacja pozwoli nam także na rozbudowę portalu sprzatamyreklamy.org i to właśnie na nim będziemy informować o dalszych działaniach.

 

Tekst powstał w ramach zadania „Monitoring wdrażania ustawy krajobrazowej, wzmocnienie potencjału organizacji i podniesienie kompetencji jej pracowników”. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Poprzedni Następny