„Przeliteruj miasto”, Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa, 2014

http://publica.pl/teksty/szyldy-na-medal-41114.html

W ramach współpracy z Urzędem Dzielnicy Bemowo i jedną ze spółdzielni mieszkaniowych stowarzyszenie Miastodwa przeprowadziło modelowe konsultacje szyldowe wśród najemców pawilonu handlowego przy ulicy Uniejowskiej. Sugestia, by wypracować spójny i sprawiedliwy system promocji lokali, wyszła od samych przedsiębiorców. Każdemu z nich przypisani zostali projektanci, którzy jako ochotnicy zgłosili się do udziału w akcji. W takich zespołach powstawały projekty nowych oznaczeń sklepów i usług – skrojone na miarę „zamawiającego”, a jednocześnie dopasowane do architektonicznego kontekstu miejsca.