„Czyste przystanki”, Urząd Miasta Gdańska w ramach unijnego projektu Civitas Mimosa, 2011‒2012

http://www.civitas.eu/content/civitas-case-study-anti-vandalism-public-transport-gdansk

Gdańska inicjatywa miała na celu poprawę bezpieczeństwa na przystankach komunikacji miejskiej poprzez poprawę ich estetyki. Chodziło również o zmianę świadomości mieszkańców – sprawienie, by poczuli się oni gospodarzami miejsca i nie godzili się na akty wandalizmu wobec dóbr publicznych.

We wrześniu 2011 roku na śródmiejskich przystankach Gdańska pojawiło się pierwszych 12 tablic na drobne ogłoszenia. Intencją organizatorów było oczyszczenie wiat, które do tej pory służyły za wielkie stelaże na ulotki. Tablicom towarzyszyła specjalna promocja jako ważny element budowania klimatu dla zmiany. W internecie pojawiły się specjalne spoty, a w przestrzeni miejskiej – akcje zachęcające mieszkańców do zrywania nielegalnych reklam. Zaangażował się w nie m.in. ówczesny wiceprezydent Gdańska, Maciej Lisicki. W „Czyste przystanki” włączyły się również następujące instytucje: Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego, Zakład Komunikacji Miejskiej, Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz „Na przystanku” – magazyn internetowy. W czerwcu 2012 roku zaczęto ustawiać kolejnych 60 tablic.

Inicjatywa osiągnęła zamierzony cel – wiaty przystankowe pełnią dziś przede wszystkim funkcje transportowe. Choć nowe tablice dość szybko zaczęły wyglądać niezbyt estetycznie, oklejane kolejnymi ogłoszeniami, aktualne pozostaje pytanie, które organizatorzy zawarli na jednej z nich: „To nasza inicjatywa w walce z wandalizmem w komunikacji miejskiej. A jaka jest Twoja propozycja?”.