Konkurs na najlepszy i najgorszy szyld „Pod dobrym szyldem”

Termin: 2011

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje, kielecka „Gazeta Wyborcza”, patronat Prezydenta Miasta

Zasady: Propozycje nadsyłane były do dwóch kategorii: „Harmonia” i „Dysharmonia”. Komisja konkursowa, tworzona m.in. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Instytutu Sztuk Pięknych UJK, oraz organizatorów, wybierała maksymalnie 10 finalistów w każdej kategorii. Oceniano nie tylko wygląd nośnika, lecz także jego dopasowanie do architektonicznego kontekstu. Przyjęto również kryterium miejsca: brano pod uwagę jedynie szyldy śródmiejskie. Na finalistów internetowo głosowali mieszkańcy Kielc. W ramach konkursu zorganizowano także panel dyskusyjny.