„nieESTETYKA miejska”, Fundacja Napraw Sobie Miasto, 2010

http://naprawsobiemiasto.eu/blog/2010/07/17/nieestetyka-miasta/

Nielegalne ogłoszenia zebrane podczas ogólnodostępnej akcji stały się budulcem dla pomnika nieESTETYKI wystawionego na jednej z głównych ulic miasta. Nawiązywał on swoją formą do logo Katowic starających się wówczas o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Twórcy akcji uświadamiali w ten sposób, że nie tylko obietnice wielkich wystaw czy koncertów wpływają na postrzeganie miasta, a kształt przestrzeni publicznej świadczy o jego wizerunku silniej niż liczba teatrów czy hal widowiskowych. Aktywiści z Napraw Sobie Miasto zorganizowali również wystawę i debatę wokół tematyki reklamowej.