Miejska akcja usuwania nielegalnych ulotek, 2015

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=87131

Inicjatywa – rozpoczęta i koordynowana przez MPO i inspektora ds. estetyki miasta – miała na celu nie tylko oczyszczenie słupów i latarni z nielegalnych ogłoszeń, ale i identyfikację firm, które promują się w ten sposób. Bezpośredni kontakt urzędnika z firmą miał wzmocnić apel o niezaśmiecanie przestrzeni. Nie chodziło o straszenie sankcjami, lecz edukację. Ważnym aspektem akcji było współdziałanie różnych miejskich jednostek oraz wypracowywanie nowych zasad lokalizacji i zarządzania słupami ogłoszeniowymi.