„Wpływ reklamy zewnętrznej na wartości estetyczno-wizualne krajobrazu Głównego Miasta Gdańska”, Wojciech Dąbrowski, 2013

http://www.slideshare.net/w_strone_piekna/dr-hab-m-kistowski-prof-ug-reklama-zewntrzna-w-krajobrazie-gwnego-miasta-w-gdasku

Badania były prowadzone w ramach pracy magisterskiej  powstałej w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr. hab. Mariusza Kistowskiego, prof. UG. Dokonano inwentaryzacji i typologii nośników reklamy, policzono powierzchnie reklamowe, zbadano występowanie oświetlenia, wysokość umieszczania reklam na elewacji i stopień jej zasłonięcia. Dzięki zebranym danym określono zagęszczenie nośników reklamowych z podziałem na ulice, oddziaływanie na historyczny krajobraz Gdańska oraz stworzono odpowiednie rekomendacje dla polityki przestrzennej miasta.