Od kilku lat zanieczyszczenie wizualne, komercjalizacja przestrzeni publicznych, ład przestrzenny, ochrona krajobrazu, architektura i codzienne zwyczaje mieszkańców miast stanowią przedmiot licznych dyskusji, badań naukowych, interwencji artystycznych, działań podejmowanych przez urzędników i aktywistów. Stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim od początku uczestniczy w tej fali zainteresowania kwestią miejską, swoje wysiłki ogniskując na problemie braku skutecznych regulacji reklamy zewnętrznej. Koncentracja na nieokiełznanym polskim outdoorze nie oznacza lekceważenia innych bolączek; wręcz przeciwnie, problem krzykliwej, agresywnej reklamy zewnętrznej jak w soczewce skupia w sobie szereg negatywnych zjawisk i procesów prowadzących do degradacji jakości przestrzeni publicznych i krajobrazów.

Ustawa krajobrazowa, przyjęta w 2015 roku, przekazała urzędnikom narzędzie umożliwiające uporządkowanie reklam, ogrodzeń i małej architektury na terenie poszczególnych samorządów. Jej uchwalenie podziałało jak katalizator: działacze społeczni w wielu miastach zaczęli odważniej domagać się zadbania o ład krajobrazowy, a urzędnicy przestali wreszcie bezradnie rozkładać ręce. Kolejne samorządy pracują nad własnymi uchwałami na podstawie ustawy krajobrazowej, w następnych trwają zażarte dyskusje między mieszkańcami, społecznikami, samorządowcami i przedsiębiorcami.

Będziemy przyglądać się tym procesom, towarzyszącym im sporom, płynących z nich korzyściom i zagrożeniom dla lokalnych społeczności, ładu krajobrazowego, jakości przestrzeni publicznych. Umieścimy je w szerszym kontekście społeczno-kulturowo-ekonomicznym i zestawimy z podobnymi zjawiskami z innych krajów. Będziemy dzielić się spostrzeżeniami, wątpliwościami, inspiracjami.

Dział blogowy ma charakter mniej formalny niż porady prawne i lżejszą formę niż opisy inicjatyw społecznych. Pojawiać się tu będą zarówno doraźne komentarze, jak i ogólne przemyślenia. Autorami prezentowanych tu blogów są członkowie i przyjaciele stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim, a także Fundacji Training Projects, naszego partnera w realizacji projektu Sprzątamy reklamy.

Blog – najlepsze praktyki ze Świata