Szczecin

Architekt Miasta – Jarosław Bondar pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin sekretariat-bam@um.szczecin.pl (91) 424 58 92 Miejski Konserwator Zabytków – Michał Dębowski pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin mkz@um.szczecin.pl (91) 435 11 72 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin zditm@zditm.szczecin.pl (91) 48 00 510 (sekretariat) https://www.zditm.szczecin.pl/pl/zditm/zalatw-sprawe,wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-pod-reklame-obiekt-budowlany-oraz-na-zasadach-wylacznos Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta

Świnoujście

Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-500 Świnoujście wua@um.swinoujscie.pl (91) 321 31 02 Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście wiz@um.swinoujscie.pl (91) 321 27 70 http://bip.um.swinoujscie.pl/sprawa-do-zalatwienia/26012/wiz-5-zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-reklamy-w-pasie-drogowym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/2, 72-600 Świnoujście pinb@um.swinoujscie.pl (91) 321 56 51

Koszalin

Wydział Architektury i Urbanistyki Dyrektor – Iwona Stepanow Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin iwona.stepanow@um.koszalin.pl (94) 348 87 71 Zarząd Dróg i Transportu ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin sekretariat@zdit-koszalin.pl (94) 311 80 60 http://bip.zdit-koszalin.pl/dokumenty/320 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Koszalin ul. Andersa 34, 75-620 Koszalin pinb-koszalin@szczecin.uw.gov.pl (94) 342 85 00

Kołobrzeg

Inspektor ds. plastyki – Ireneusz Szuniewicz ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg i.szuniewicz@um.kolobrzeg.pl (94) 355 15 72 Miejski Konserwator Zabytków – Agnieszka Kozdęba ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg a.kozdeba@um.kolobrzeg.pl (94) 355 16 38 Zarząd Dróg Powiatowych ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl, joannat@zdp.kolobrzeg.pl (94) 352 85 86 (zajęcie pasa drogowego) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu kołobrzeskiego