Leszno

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno architektura@leszno.pl (65) 529 81 99 Miejski Konserwator Zabytków – Maciej Urban Rynek 1, Ratusz 64-100 Leszno mkz@leszno.pl  601 686 631 Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno  mzd@leszno.pl  (65) 529 81 33 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Leszna ul. Jana Dekana 3B, 64-100

Piła

Wydział Architektury Dyrektor – Henryk Gawroński pl. Staszica 10, 64-920 Piła wa@um.pila.pl, hgawronski@um.pila.pl (67) 210 42 02 Zarząd Dróg i Zieleni ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła sekretariat@zdiz.pila.pl (67) 212 46 81 http://www.zdiz.pila.pl/content.php?cms_id=41||m=5 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu pilskiego ul. Śródmiejska 20/2, 64-920 Piła sekretariat@pinb.pila.pl (67) 351 63 89

Poznań

Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta – Piotr Libicki ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań piotr_libicki@um.poznan.pl 783 949 077 Stanowisko ds. uchwały krajobrazowej i analiz – Alicja Bogalecka-Pabisiak pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (61) 878 15 17 Miejski Konserwator Zabytków – Joanna Bielawska-Pałczyńska pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań mkz@um.poznan.pl (61) 878 54 52 Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623

Konin

Architekt Miejski – Joanna Olczak pl. Wolności 1, 62-500 Konin joanna.olczak@konin.um.gov.pl (63) 240 11 73 Zarząd Dróg Miejskich ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin kontakt@zdm-konin.pl (63) 240 24 50 (Biuro Obsługi Interesanta) http://zdm-konin.pl/dokumenty/zdm-3-zajecie-pasa-drogowego-pod-reklamy/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konin ul. Sztarka 1, 62-500 Konin sekretariat@pinb.konin.pl (63) 244 12 20

Kalisz

Plastyk miejski – Hanna Zalewska Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz wbua@um.kalisz.pl, hzalewska@um.kalisz.pl (62) 765 43 55 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Złota 43, 62-800 Kalisz sekretariat@mzdik.kalisz.pl (62) 598 52 00 http://mzdik.kalisz.pl/jak-zalatwic-sprawe/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisz ul. Franciszkańska 3-5, 62-800 Kalisz sekretariat@pinb.kalisz.pl (62) 765 49 90