Starachowice

Architekt Miasta – Marcin Bednarczyk ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice architekt@starachowice.eu (41) 273 83 48 Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska  ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice komunalny@starachowice.eu (41) 273 83 41 (kierownik) https://bip.um.starachowice.pl/index.php?type=4&name=bt1152&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu9&value%5B1%5D=73 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Starachowice ul. Rogowskiego 14, 27-200 Starachowice inspektorat@pinb.starachowice.pl (41) 275 42 09

Ostrowiec Świętokrzyski

Referat Planowania Przestrzennego w Wydziale Planowania i Rozwoju Kierownik – Beata Bednarek ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski bednarek.beata@um.ostrowiec.pl (41) 267 21 61 Wydział Infrastruktury Komunalnej ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski karbowniczek.marcin@um.ostrowiec.pl (naczelnik wydziału) (41) 267 21 60 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu ostrowieckiego ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski pinb@tos.pl (41) 247

Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury Dyrektor – Artur Hajdorowicz ul. Kozia 3, 25-514 Kielce artur.hajdorowicz@um.kielce.pl (41) 367 63 61 Miejski Zarząd Dróg ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce boi@mzd.kielce.pl (41) 340 28 00 http://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=37 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce ul. Kozia 3, 25-514 Kielce pinb37kielce@wp.pl (41) 348 03 66 Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje http://kieleckieinwestycje.org/ https://www.facebook.com/kieleckieinwestycje/timeline inwestycjekielce@interia.pl Stowarzyszenie