Suwałki

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Naczelnik – Małgorzata Włoskowska ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki agp@um.suwalki.pl (87) 562 80 00 (centrala) Miejski Konserwator Zabytków – Adam Żywiczyński ul. Noniewicza 71 A, 16-400 Suwałki adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki mkz@um.suwalki.pl (87) 563 56 16 Zarząd Dróg i Zieleni ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki sekretariat@zdiz.suwalki.pl (87) 567 57 32

Łomża

Architekt miasta – Tomasz Walczuk ul. Nowa 2, 18-400 Łomża t.walczuk@um.lomza.pl (86) 215 68 09 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Stary Rynek 14, 18-400 Łomża d.boryszewski@um.lomza.pl (naczelnik) (86) 215 67 84 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=161 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Łomża ul. Farna 1, 18-400 Łomża pinbpglomza@wp.pl (86) 214 12 42

Białystok

Zespół Estetyki Przestrzeni Publicznej w Departamencie Urbanistyki ul. Białówny 11, 15-437 Białystok du@um.bialystok.pl tel. (85) 869 66 03, (85) 869 66 08 Miejski Konserwator Zabytków – Dariusz Stankiewicz ul. Słonimska 8, 15-028 Białystok mkz@um.bialystok.pl tel. (85) 869 65 11 Zarząd Dróg Miejskich ul. Składowa 11, 15-399 Białystok zdm@um.bialystok.pl tel. (85) 869 67 00 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego