Nowy Sącz

Zespół ds. Estetyki Miasta w Wydziale Architektury i Urbanistyki ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz wau.sekretariat@nowysacz.pl (18) 448 66 49 Miejski Zarząd Dróg ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz sekretariat@mzd.nowysacz.pl (18) 442 79 67 http://mzd.nowysacz.pl/Zajecie-pasa-drogowego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowy Sącz ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz pinbgrodzki@nowysacz.pl (18) 443 70 03

Kraków

Plastyk miejski – Agnieszka Łakoma ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków Agnieszka.Lakoma@um.krakow.pl (12) 616 15 55 Referat ds. Parków Kulturowych w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kierownik – Tomasz Przybyło ul. Świętego Krzyża 1, 31-028 Kraków Tomasz.Przybylo@um.krakow.pl (12) 616 11 24 Stanowisko ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków – Dorota Laidler ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków Dorota.Laidler@um.krakow.pl (12)

Tarnów

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Krajobrazu Miasta – Jacek Adamczyk ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów j.adamczyk@umt.tarnow.pl (14) 688 28 12 Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów zdik@zdik.tarnow.pl (14) 688 31 00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Tarnów ul. Krupnicza 15, 33-100 Tarnów kontakt@pinbtarnow.pl (14) 627 46 83

Zakopane

Biuro Planowania Przestrzennego Kierownik – Maria Gratkowska ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane (18) 202 04 04 (sekretariat wydziału) Miejski Konserwator Zabytków – Natalia Skiepko ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane natalia.skiepko@zakopane.eu (18) 202 04 73 Wydział Drogownictwa i Transportu ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane rolos@zakopane.eu (p.o. naczelnika wydziału) (18) 202 04 85 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem