Zielona Góra

Biuro Urbanistyki i Planowania Kierownik Biura – Agnieszka Fabiańczyk ul. Podgórna 22, 65-213 Zielona Góra (68) 456 48 06 Miejski Konserwator Zabytków – Izabela Ciesielska Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra I.Ciesielska@um.zielona-gora.pl, zabytki@um.zielona-gora.pl (68) 456 49 59 Biuro Zarządzania Pasem Drogowym ul. Podgórna 22, 65-213 Zielona Góra M.Febrejewska@um.zielona-gora.pl, G.Przygoda@um.zielona-gora.pl (68) 456 48 32 (biuro obsługi interesanta)

Gorzów Wielkopolski

Architekt Miejski – Dariusz Górny ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. dariusz.gorny@um.gorzow.pl 602 491 302 Miejski Konserwator Zabytków – Natalia Szymkiewicz ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. wua@um.gorzow.pl (95) 735 56 58 (Wydział Architektury i Urbanistyki) Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. wgt@um.gorzow.pl (95) 735 57 64 http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/procedury/85/190/Zezwolenie_na_umieszczenie_w_pasie_drogowym_reklamy/ Powiatowy Inspektor Nadzoru