Skierniewice

Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Naczelnik – Dariusz Boguszewski ul. św. Floriana 9, 96-100 Skierniewice d.boguszewski@um.skierniewice.pl (46) 819 51 90 (naczelnik) Wydział Dróg i Komunikacji Naczelnik Wydziału – Zbigniew Zagawa ul. św. Floriana 9, 96-100 Skierniewice z.zagawa@um.skierniewice.pl (46) 834 51 42 (zajęcie pasa) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Skierniewice ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl (46) 833 39 14

Piotrów Trybunalski

Referat Architektury i Budownictwa Kierownik – Janusz Korczak-Ziołkowski ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski j.korczak@piotrkow.pl (44) 732 18 66 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski sekretariat@zdium-piotrkow.pl (44) 733 92 53 http://www.zdium-piotrkow.pl/drogi-t157/zajecie-pasa-drogowego-t186 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 73, 97-300 Piotrków Trybunalski pinb.m.piotrkow@poczta.onet.pl (44) 742 12 34

Łódź

Oddział Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta p.o. Kierownika – Marzena Otto ul. Wólczańska 36, 90-608 Łódź bam@uml.lodz.pl (42) 638 42 28 Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź zdit@zdit.uml.lodz.pl (42) 638 49 72 https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/zajecie-pasa-zezwolenia-uzgodnienia/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Łodzi ul. Warecka 3, 91-202 Łódź pinb@mazurek.man.lodz.pl (42) 655 80 36 Fundacja