Legnica

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Dyrektor – Jadwiga Łopusiewicz pl. Słowiański 8, 59-209 Legnica pab@legnica.eu (76) 721 23 18 (sekretariat) Miejski Konserwator Zabytków – Maria Tyzenhauz pl. Słowiański 8, 59-209 Legnica mkz@legnica.eu mtyzenhauz@legnica.eu (76) 721 23 51 Zarząd Dróg Miejskich ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica zdm@zdm.legnica.eu (76) 756 46 00 http://zdm.legnica.eu/p,67,zajecie-pasa-drogowego Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Wałbrzych

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Kierownik Biura – Justyna Pichowicz Plastyk Miejski – Janusz Jędrzejec ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych rewitalizacja@um.walbrzych.pl j.pichowicz@um.walbrzych.pl (74) 644 47 10 (kierownik biura) (74) 644 47 25 (plastyk miejski) Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych sekretariat@zdkium.walbrzych.pl (74) 64 14 400 https://zdkium.walbrzych.pl/index.php/wnioski-do-pobrania/drogi?limitstart=0 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta

Wrocław

Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa – Beata Urbanowicz pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław wab@um.wroc.pl (71) 777 93 58 Miejski Konserwator Zabytków – Magdalena Wankowska ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław mkz@um.wroc.pl (71) 777 94 51 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53-633 Wrocław zdium@zdium.wroc.pl zgloszenia@zdium.wroc.pl (71) 376 00 22 (dyspozytor przyjmujący

Jelenia Góra

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Architekt Miasta – Lidia Skrzypińska ul. Ptasia 6A, 58-500 Jelenia Góra architektura_um@jeleniagora.pl wuaib_um@jeleniagora.pl (75) 754 63 27 Centrum Obsługi Klienta – stanowisko Architektury (75) 754 63 61 Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2A, 58-500 Jelenia Góra sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl (75) 642 00 33 http://mzdim.bip.jeleniagora.pl/?cid=15&bip_id=59 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jelenia Góra