Elbląg

Miejska akcja usuwania nielegalnych ulotek, 2015 www.portel.pl/artykul.php3?i=87131 Inicjatywa – rozpoczęta i koordynowana przez MPO i inspektora ds. estetyki miasta – miała na celu nie tylko oczyszczenie słupów i latarni z nielegalnych ogłoszeń, ale i identyfikację firm, które promują się w ten sposób. Bezpośredni kontakt urzędnika z firmą miał wzmocnić apel o niezaśmiecanie przestrzeni. Nie chodziło o straszenie sankcjami, lecz edukację. Ważnym aspektem akcji było współdziałanie różnych miejskich jednostek oraz wypracowywanie nowych zasad lokalizacji

Olsztyn

Szyld baru mlecznego z „potworka” staje się wzorcowy, 2014‒2015 www.bryla.pl/bryla/1,85301,17735085,Wzorcowy_szyld_z_Olsztyna.html Wszystko rozpoczęło się od akcji Forum Rozwoju Olsztyna, które zaapelowało do mieszkańców i mieszkanek o bojkotowanie nowo otwartego baru mlecznego promującego się za pomocą szyldu niepasującego do zabytkowej kamienicy zarówno swoją wielkością, jak i kolorystyką. W efekcie urzędnicy biura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odwiedzili ten lokal, przy okazji nakazując usunięcie napisu umieszczonego na elewacji bez pozwolenia.